TŘÍDY

V naší MŠ máme tři heterogenní třídy pro 74 dětí.

logo Kočiček

Třída Kočiček se nachází v přízemních prostorách školy.
Děti mají možnost si hrát i v herně, vedle které najdeme i tělocvičnu.
Ve třídě pracuje:
ředitelka školy: Vladimíra Vaněčková
zástupkyně ředitele školy: Monika Dvořáková
asistent pedagoga: Ivana Friedrichová

logo medvěd

Třída Medvídků se nachází v prvním patře MŠ. Třída má výhled na zahradu a děti mají možnost si hrát ve společné herně.
Ve třídě pracuje:
paní učitelka: Gabriela Adámková
zastupující p.u. : Gabriela Zděnková

logo Žabek

Třída Žabiček se nachází v prvním patře MŠ. Třída má výhled na zahradu a děti mají možnost si hrát ve společné herně.
Ve třídě pracuje:
paní učitelka: Andrea Komárková
paní učitelka: Hana Tichá