KROUŽKY

NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MŠ

Mezi aktivity MŠ Sudoměřská patří již každoroční pravidelné kroužky, které jsou rodičům dětí nabízeny od října do června dle vlastního výběru nebo zájmu a nadání dítěte. Kroužky jsou nadstandardní formou práce s dětmi, protože s dětmi pracují ve všech směrech učitelky na třídách každodenně, jak na výzdobě školky, na dárečkách a přáníčkách, tak na účastech při různých soutěžích a akcích mimo MŠ. Kroužky jsou velmi oblíbené a děti se mohou individuelně rozvíjet v oblastech, které jsou jim nejbližší.

Patří k nim angličtina, keramický kroužek , pro pohybově nadané děti je vhodný kroužek aerobicu pro holčičky a sportovní hry pro kluky.

Rádi bychom jen upozornili rodiče, že kroužek je činnost, při které se očekává, že dítě bude samostatně zvládat zadané úkoly a samostatně pracovat. Učitelky nebo lektor nezasahuje do práce dětí a proto zvažte, zda-li je dítě samostatně schopné např. stříhat, modelovat, chystat si pomůcky a hlídat si své pracovní nástroje. Někdy se stává, že rodiče si přejí, aby dítě chodilo na kroužek, ale dítě kroužek nezajímá a potom je smutné, protože výrobky se mu nevedou tak pěkně jako ostatním dětem, pohyb dítě nebaví a na kroužku se necítí dobře.

ANGLIČTINA – kroužek angličtiny pro nejmenší vyučuje lektor angličtiny, který dochází do MŠ. Děti se formou zábavných pohybových her, volných chvilek a pomocí hraček učí základní jednoduchá slovíčka, básničky a písničky. Kroužek angličtiny pro nejmenší trvá pro jednu skupinku dětí /10 dětí/ půl hodiny. Na konci školního roku pak děti společně s lektorem pořádají pro rodiče společnou hodinu s ukázkami výuky anglického jazyka a účastní se přehlídky zájmových kroužků. 

PONDĚLÍ – 13.00 – 13.45 HODIN – CENA ZDARMA – VEDENÍ LEKTOREM

KERAMIKA – velmi zajímavým a oblíbeným kroužkem v MŠ je keramický kroužek, který vedou paní učitelky G. Adámková a A. Komárková. Děti se učí pracovat s hlínou a díky práci s tímto zajímavým a netradičním materiálem se učí trpělivosti, houževnatosti, učí se rozvíjet své motorické dovednosti a hlavně svou fantazii. Tato zájmová činnost je zvláště vhodná pro předškoláky a děti, které mají problémy soustředění. Mezi dětmi a rodiči je kroužek velice oblíbený zvláště proto, že děti si své výrobky s radostí odnášejí domů. Kroužek vede paní učitelka G. Adámková, A. Komárková a I. Friedrichová.

ČTVRTEK – 13.00 – 14.00 HODIN – CENA 1000,- KČ – VEDENÍ – G. ADÁMKOVÁ, A. KOMÁRKOVÁ

AEROBIC + POHYBOVÉ HRY – kroužky sportovních aktivit jsou určeny dětem, které jsou pohybově a rytmicky nadané, pro děti, které jsou samostatné a schopné se učit novým pohybovým prvkům. Pro kluky je vhodnější sportovní kroužek a pro holčičky zase aerobic. Kroužek vede paní učitelka Monika Dvořáková.

ÚTERÝ – AEROBIC – 15.15 – 15.45 HODIN – CENA 500,- KČ – VEDENÍ – M. DVOŘÁKOVÁ

STŘEDA – SPORTOVNÍ HRY I. + II. – 15.00 – 16.00 HODIN – CENA 500,- KČ – VEDENÍ – M. DVOŘÁKOVÁ

 

FOTO – KROUŽKY

Keramika