DESATERO PRO RODIČE

DESATERO PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. MLUVTE S DÍTĚTEM O TOM, CO SE VE ŠKOLCE DĚLÁ A JAKÉ TO TAM JE:
Můžete si k tomu vzít obrázkovou knihu nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí / mělo by tam chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků/. Vyhněte se negativním popisům, jako “ tam tě naučí poslouchat“, “ tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“, apod.

2. ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ:
Při odchodu např. do kina, láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI, ZVLÁŠTĚ V HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ A JÍDLE
Dítě nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod

4. DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO PŘÍPADNÝM OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY
Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu NIKDY ŠKOLKOU DÍTĚTI NEVYHROŽUJTE / dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest/ – vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. POKUD BUDE DÍTĚ PLAKAT, BUĎTE TRPĚLIVÍ, ALE ROZHODNÍ
Rozloučení by se nemělo dlouho protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vztteku po hádce s dítětem.

6. DEJTE DĚTEM S SEBOU DO ŠKOLKY NĚCO DŮVĚRNÉHO
Plyšáčka, panenku nebo jinou hračku, případně šáteček

7. PLŇTE SVÉ SLIBY
Když dítěti slíbíte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě opravdu přijít.

8. PLATÍ, ŽE KDYŽ SE ZBAVÍM SVÉ ÚZKOSTI – ZBAVÍM ÚZKOSTI I SVÉ DÍTĚ
Udělejte si jasno, jak prtožívátenastávající sizuaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach a obavy z odloučení od dítěte a nejste přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte so MŠ. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím nemá žádný problém nebo problém daleko menší.

9. ZA POBYT VE ŠKOLCE DĚTEM NESLIBUJTE ODMĚNY PŘEDEM
Dítě prožívá stres z toho, že je ve školce bez rodičů a že si musí zvyknout na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem. Dítě by pak novou hračku vyžadovalo každý den.

10. PROMLUVTE SI S UČITELKOU O MOŽNOSTECH POSTUPNÉ ADAPTECE DÍTĚTE
S dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít do školky jen na dvě hodiny, apod.