ÚVOD

INFORMACE O POVINNÉ DISTANČNÍ VÝUCE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI / 5-7 let/

 Vážení rodiče,

dle přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26.února 2021 se od 1. 3. 2021 zavírají všechny mateřské školy, přípravné třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ …

Dle nařízení mají MŠ povinnost poskytovat distanční vzdělávání, které je pro předškolní děti povinné. / Přesně definuje § 184a školského zákona   /. 

Ve školním řádu naší MŠ je rodičům doporučená forma vzdělávání:

  • Webová stránka – ODKAZ PRO HRU – týdenní úkoly
  • Úkoly pro předškoláky s pejskem Bafem

PROTO ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, ABY SI PO TEL. DOMLUVĚ /724 971 160/, VYZVEDLI PRACOVNÍ SEŠITY PRO SVÉ DĚTI A POSTUPOVALI DLE POKYNŮ / webová stránka ODKAZY PRO HRU/.

DÁLE ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE DĚTÍ, KTERÉ SE ÚČASTNILY KARNEVALU, ABY SI PO TEL. DOMLUVĚ /724 971 160/, VYZVEDLI FOTOGRAFIE /sada – cena 250,- Kč/

 

Opatření 2

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI PRACOVNÍKŮ IZS NA PRAZE 3:

https://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/pece-o-deti-pracovniku-izs-na-praze-3-n919274.htm

 

provoz prázdniny

 

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete v klidné a zelené části Prahy 3 – na Žižkově, mimo hlavní silnice. Ke škole patří dvě zahrady se zelení, vzrostlými stromy a herními prvky. Mateřská škola je určena pro 74 dětí. Jsou zde tři oddělení pro děti.

V přízemí se nachází třída Kočiček, herna a ložnice, v 1. patře je třída Medvídků a Žabiček. Třídy jsou propojené hernou, tak že děti mají možnost hrát si společně a navštěvovat i své kamarády z vedlejší třídy. Vzhledem k možnostem MŠ je možné, aby stejnou třídu navštěvovali sourozenci a lépe zvládali odloučení od rodičů.

NAŠE ŠKOLKA MÁ DVA VSTUPY DO PROSTOR MŠ, HRACÍ PRVKY A MODERNÍ DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ NA VELKÉ ZAHRADĚ.

skolka

Ve svém programu mateřská škola poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. Podle potřeb jsou voleny činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, přičemž aktivně spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Prahy 3 a ZŠ v okolí.

Děti se během celého školního roku účastní různých soutěží, každý měsíc mají možnost v MŠ vzhlédnout divadelní představení, veselé show s kouzelníky, s živými pejsky, atd.  Děti navštěvují akce mimo školku /výstavy, divadla, soutěže, atd./, společně oslavují narozeniny kamarádů, Vánoce besídkou a nadílkou pod stromečkem, Velikonoce, Den Dětí, 2x do roka společně s paní učitelkami pořádají jarmarky, rodiče 2x do roka pořádají na zahradě školy pohádkové akce plné soutěží,  apod. Na konci školního roku se mohou děti účastnit celodenního výletu po krásách Čech. / Fotografie najdete ve fotogalerii naší MŠ/
Kromě toho mateřská škola nabízí tyto další aktivity : kroužek keramiky, angličtiny, aerobic a sportovní hry.

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Tramvajová zastávka v Táboritské ulici: OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ tram: č 5, 9, 15, 26

Mapa Mateřské školy