ÚVOD

 

INFORMACE PRO RODIČE

Od 1.9.2023 se dle doporučení zřizovatele a podle vyúčtování nákladů školy zvedne cena školného z 980,- Kč na 1100,- Kč/měsíc.

 

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

 

Upozornění na uzavření schodiště procházející domem Táboritská 17/26

V souvislosti s pokračováním rekonstrukčních prací na panelovém objektu Táboritská 15/22, 16/24, 17/26 dojde od 11. 4. 2023 do 10. 7. 2023 k úplné uzavírce schodiště, které prochází domem Táboritská 17/26 z ulice Sudoměřské na Olšanské náměstí.

Po dobu uzavírky je možné k průchodu na Olšanské náměstí využít druhé schodiště na opačném konci panelového domu Táboritská 15/22, které navazuje na ulici Baranovu. Bezbariérový přístup na Olšanské náměstí je zachován po chodníku z ulice Baranovy mezi stěnami panelového domu a Střední uměleckoprůmyslové školy.

Děkujeme za pochopení, Vaše Praha 3

 

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ MŠ

Naši mateřskou školu najdete v klidné a zelené části Prahy 3 – na Žižkově, mimo hlavní silnice. Ke škole patří dvě zahrady se zelení, vzrostlými stromy a herními prvky. Mateřská škola je určena pro 74 dětí. Jsou zde tři oddělení pro děti.

V přízemí se nachází třída Kočiček, herna a ložnice, v 1. patře je třída Medvídků a Žabiček. Třídy jsou propojené hernou, tak že děti mají možnost hrát si společně a navštěvovat i své kamarády z vedlejší třídy. Vzhledem k možnostem MŠ je možné, aby stejnou třídu navštěvovali sourozenci a lépe zvládali odloučení od rodičů.

 

Ukázka, jak to u nás ve školce opravdu vypadá a jaké máme krásné prostředí určené dětem.

video pro rodiče:  ŠKOLKA

 

NAŠE ŠKOLKA MÁ DVA VSTUPY DO PROSTOR MŠ, HRACÍ PRVKY A MODERNÍ DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ NA VELKÉ ZAHRADĚ.

skolka

Ve svém programu mateřská škola poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. Podle potřeb jsou voleny činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, přičemž aktivně spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Prahy 3 a ZŠ v okolí.

Děti se během celého školního roku účastní různých soutěží, každý měsíc mají možnost v MŠ vzhlédnout divadelní představení, veselé show s kouzelníky, s živými pejsky, atd.  Děti navštěvují akce mimo školku /výstavy, divadla, soutěže, atd./, společně oslavují narozeniny kamarádů, Vánoce besídkou a nadílkou pod stromečkem, Velikonoce, Den Dětí, 2x do roka společně s paní učitelkami pořádají jarmarky, rodiče 2x do roka pořádají na zahradě školy pohádkové akce plné soutěží,  apod. Na konci školního roku se mohou děti účastnit celodenního výletu po krásách Čech. / Fotografie najdete ve fotogalerii naší MŠ/
Kromě toho mateřská škola nabízí tyto další aktivity : kroužek keramiky, angličtiny, aerobic a sportovní hry.

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Tramvajová zastávka v Táboritské ulici: OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ tram: č 5, 9, 15, 26

Mapa Mateřské školy