ÚVOD

INFORMACE  K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

https://www.ms-sudomerska.cz/wp-content/uploads/2021/04/INFORMACE-K-PROVOZU-ŠKOL-A-ŠKOLSKÝCH-ZAŘÍZENÍ-OD-12.-DUBNA-2021.docx-2.pdf

Instruktážní video testování

 

INFORMACE O ZÁPISU DO ZŠ

Zápisy do základních škol zřizovaných MČ Praha 3 pro školní rok 2021/22  proběhnou letos 14. a 15. dubna .
Vzhledem k protipandemickým opatřením, proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí. Rodiče jen doručí ve dnech zápisu  popsaným způsobem přihlášku do školy a umožní ověření potřebných dokladů.  Letos poprvé budete mít možnost registrovat se k zápisu a vygenerovat si přihlášku do škol zřizovaných MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém Zápisy Online.   Naleznete  na https:  https://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/skolstvi-a-vzdelavani/skoly-zrizene-mc-praha-3/zakladni-skoly/zapis-do-zs

 

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/22 proběhnou v řádném termínu 4. a 5. května 2021 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy (Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem).
Letos poprvé budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 8.března. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Odkaz na  „Informaci o zápisech pro rodiče“. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ

Z důvodu  přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26.února 2021 o uzavření škol , Vám všem nemůžeme umožnit fyzickou návštěvu a prohlídku naší MŠ.

Proto Vás prostřednictvím našeho videa provedeme školkou alespoň touto formou. Věříme, že se Vám naše MŠ bude  líbit a Vaše děti zde najdou příjemné prostředí a mnoho kamarádů.

video: NAŠE ŠKOLKA

Vážení rodiče,

chcete-li se se mnou potkat on-line, zvu vás na schůzku 29.3. a 12.4.  v 16.30 hodin na  uvedeném odkazu, abych odpověděla na Vaše dotazy.

Vladimíra Vaněčková, ředitelka školy                        Odkaz na videohovor:  meet.google.com/ofg-xaxo-fet

 

MŠ INFORMUJE RODIČE, ŽE ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC BŘEZEN SE PŘEVÁDÍ NA NASTÁVAJÍCÍ MĚSÍC DUBEN.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete v klidné a zelené části Prahy 3 – na Žižkově, mimo hlavní silnice. Ke škole patří dvě zahrady se zelení, vzrostlými stromy a herními prvky. Mateřská škola je určena pro 74 dětí. Jsou zde tři oddělení pro děti.

V přízemí se nachází třída Kočiček, herna a ložnice, v 1. patře je třída Medvídků a Žabiček. Třídy jsou propojené hernou, tak že děti mají možnost hrát si společně a navštěvovat i své kamarády z vedlejší třídy. Vzhledem k možnostem MŠ je možné, aby stejnou třídu navštěvovali sourozenci a lépe zvládali odloučení od rodičů.

NAŠE ŠKOLKA MÁ DVA VSTUPY DO PROSTOR MŠ, HRACÍ PRVKY A MODERNÍ DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ NA VELKÉ ZAHRADĚ.

skolka

Ve svém programu mateřská škola poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. Podle potřeb jsou voleny činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, přičemž aktivně spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Prahy 3 a ZŠ v okolí.

Děti se během celého školního roku účastní různých soutěží, každý měsíc mají možnost v MŠ vzhlédnout divadelní představení, veselé show s kouzelníky, s živými pejsky, atd.  Děti navštěvují akce mimo školku /výstavy, divadla, soutěže, atd./, společně oslavují narozeniny kamarádů, Vánoce besídkou a nadílkou pod stromečkem, Velikonoce, Den Dětí, 2x do roka společně s paní učitelkami pořádají jarmarky, rodiče 2x do roka pořádají na zahradě školy pohádkové akce plné soutěží,  apod. Na konci školního roku se mohou děti účastnit celodenního výletu po krásách Čech. / Fotografie najdete ve fotogalerii naší MŠ/
Kromě toho mateřská škola nabízí tyto další aktivity : kroužek keramiky, angličtiny, aerobic a sportovní hry.

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Tramvajová zastávka v Táboritské ulici: OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ tram: č 5, 9, 15, 26

Mapa Mateřské školy