ÚVOD

                 

KOLEKTIV MŠ PŘEJE VŠEM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ, ZÁŽITKŮ A SPOLEČNÝCH CHVIL.

 

 

 SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

INFORMACE PRO RODIČE – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ MŠ

Naši mateřskou školu najdete v klidné a zelené části Prahy 3 – na Žižkově, mimo hlavní silnice. Ke škole patří dvě zahrady se zelení, vzrostlými stromy a herními prvky. Mateřská škola je určena pro 74 dětí. Jsou zde tři oddělení pro děti.

V přízemí se nachází třída Kočiček, herna a ložnice, v 1. patře je třída Medvídků a Žabiček. Třídy jsou propojené hernou, tak že děti mají možnost hrát si společně a navštěvovat i své kamarády z vedlejší třídy. Vzhledem k možnostem MŠ je možné, aby stejnou třídu navštěvovali sourozenci a lépe zvládali odloučení od rodičů.

 

NAŠE ŠKOLKA

 

NAŠE ŠKOLKA MÁ DVA VSTUPY DO PROSTOR MŠ, HRACÍ PRVKY A MODERNÍ DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ NA VELKÉ ZAHRADĚ.

skolka

VIZE A KONCEPCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola si klade za cíl, aby dítě ve škole bylo šťastné.

Nabízíme:

  • zdravé a klidné prostředí, radostnou atmosféru
  • přátelské vztahy mezi dětmi a dospělými
  • moderní vybavení a tvůrčí prostředí, které je přístupné dětem
  • společná pravidla, která poskytují pocit jistoty
  • učitelky, které jednají s dětmi stejně a získávají si jejich důvěru

 

Dále očekáváme, že se dítě bude všestranně rozvíjet. Toto dosáhneme tím, že:

  • máme připraveno množství podnětů, pestrou mozaiku slov, kresby, malby, zpěvu, tance, pohybu, práce a zábavy
  • všechny učitelky jsou průvodci, nikoli vůdci, dítě dochází k poznání samo
  • základním předpokladem úspěchu je úzké partnerství s rodiči

 

ŠVP  –   HRAJEME SI CELÝ ROK

 

Ve svém programu mateřská škola poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. Podle potřeb jsou voleny činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, přičemž aktivně spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Prahy 3 a ZŠ v okolí.

Děti se během celého školního roku účastní různých soutěží, každý měsíc mají možnost v MŠ vzhlédnout divadelní představení, veselé show s kouzelníky, s živými pejsky, atd.  Děti navštěvují akce mimo školku /výstavy, divadla, soutěže, atd./, společně oslavují narozeniny kamarádů, Vánoce besídkou a nadílkou pod stromečkem, Velikonoce, Den Dětí, 2x do roka společně s paní učitelkami pořádají jarmarky, rodiče 2x do roka pořádají na zahradě školy pohádkové akce plné soutěží,  apod. Na konci školního roku se mohou děti účastnit celodenního výletu po krásách Čech. / Fotografie najdete ve fotogalerii naší MŠ/
Kromě toho mateřská škola nabízí tyto další aktivity : kroužek keramiky,  aerobic a sportovní hry, pro děti cizojazyčné i kroužek českého jazyka

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Tramvajová zastávka v Táboritské ulici: OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ tram: č 5, 9, 15, 26

Mapa Mateřské školy