AKTIVITY

MĚSÍC DUBEN 2021

Dne 12. dubna 2021 jsou otevřeny mateřské školy pouze pro děti s povinnou školní docházkou. / Tedy děti, které v září nastupují do ZŠ/

INFORMACE O ZÁPISU DO ZŠ

Zápisy do základních škol zřizovaných MČ Praha 3 pro školní rok 2021/22  proběhnou letos 14. a 15. dubna .
Vzhledem k protipandemickým opatřením, proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí. Rodiče jen doručí ve dnech zápisu  popsaným způsobem přihlášku do školy a umožní ověření potřebných dokladů.  Letos poprvé budete mít možnost registrovat se k zápisu a vygenerovat si přihlášku do škol zřizovaných MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém Zápisy Online.   Naleznete  na https:  https://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/skolstvi-a-vzdelavani/skoly-zrizene-mc-praha-3/zakladni-skoly/zapis-do-zs

MŠ INFORMUJE RODIČE DĚTÍ, ŽE ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC BŘEZEN SE PŘEVÁDÍ NA MĚSÍC DUBEN.

MĚSÍC BŘEZEN 2021

INFORMACE O POVINNÉ DISTANČNÍ VÝUCE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI / 5-7 let/

 Vážení rodiče,

dle přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26.února 2021 se od 1. 3. 2021 zavírají všechny mateřské školy, přípravné třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ …

Dle nařízení mají MŠ povinnost poskytovat distanční vzdělávání, které je pro předškolní děti povinné. / Přesně definuje § 184a školského zákona /. 

Ve školním řádu naší MŠ je rodičům doporučená forma vzdělávání:

  • Webová stránka – ODKAZ PRO HRU – týdenní úkoly
  • Úkoly pro předškoláky s pejskem Bafem

PROTO ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, ABY SI PO TEL. DOMLUVĚ /724 971 160/, VYZVEDLI PRACOVNÍ SEŠITY PRO SVÉ DĚTI A POSTUPOVALI DLE POKYNŮ / webová stránka ODKAZY PRO HRU/.

DÁLE ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE DĚTÍ, KTERÉ SE ÚČASTNILY KARNEVALU, ABY SI PO TEL. DOMLUVĚ /724 971 160/, VYZVEDLI FOTOGRAFIE /sada – cena 250,- Kč/