ZÁPIS DO MŠ A DOKUMENTY MŠ

DOKUMENTY VYDANÉ MŠ PRO RODIČE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ŘÁD

 INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

 

DOKUMENTY VYDANÉ ZŘIZOVATELEM – MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHY 3

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/22 proběhnou v řádném termínu 4. a 5. května 2021 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy (Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem).
Letos poprvé budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 8.března. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Odkaz na  „Informaci o zápisech pro rodiče“. 

 

Informace o rozpočtu na rok 2021 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 až 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Rozpočet MČ Praha 3.

 www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3