Naše mateřská škola byla postavena v roce 1985 v klidné a zelené části Prahy 3 – Žižkova – mimo hlavní silnice. Ke škole patří dvě zahrady se vzrostlými stromy, zatravněnou plochou pro dětské hry, pískovišti, která jsou chráněna proti nečistotám a vstupu zvířat a dřevěnými herními objekty, Jedna zahrada se nachází za MŠ a v prosinci 2017 nám Městská část Prahy 3 předala klíče od nově zřízeného hřiště pro děti naší MŠ k využití volného pohybu dětí venku. Hřiště se nachází ve vnitrobloku ulice Sudoměřské a Baranovy, v klidném prostředí, v blízkosti budovy školy / 2 minuty chůze/. Je zde umístěno malé hřiště, pískoviště s ochrannou proti slunci a s folií, chránící písek proti vstupu zvířat. Nechybí zde ani skluzavka, dřevěný vláček a houpadla. Děti zde mají možnost si vyzkoušet svoji obratnost, zručnost a mohou procvičovat i hrubou motoriku /rovnováhu,.../ Zahrady nejsou určené pro širokou veřejnost, ale pouze pro naše děti.
V roce 2009 proběhla ve školce celková rekonstrukce. Nová fasáda, výměna oken, dlažba, malování a zateplování vnitřních prostor, apod. Součástí školy je i školní jídelna. V červenci a v srpnu 2018 probíhala v MŠ rekonstrukce na základě nařízení HS hl. m. Prahy, za podpory Městské části Prahy 3. V přízemí se rekonstruovala část místnosti pro kroužek keramiky a bylo zřízeno nové hygienické zařízení pro děti.
Mateřská škola je určena pro 74 dětí. Jsou zde tři oddělení pro děti.
V přízemí se nachází třída Kočiček, herna a ložnice, v 1. patře je třída Medvídků a Žabiček. Třídy jsou propojené hernou, tak že děti mají možnost hrát si společně a navštěvovat i své kamarády z vedlejší třídy. Vzhledem k možnostem MŠ je možné, aby stejnou třídu navštěvovali sourozenci a lépe zvládali odloučení od rodičů.
Ve svém programu mateřská škola poskytuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na přípravu na školu, rozvoj sociálních dovedností, zdůrazňuje význam individuálního přístupu ke každému dítěti. Podle potřeb jsou voleny činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, přičemž aktivně spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Prahy 3 a ZŠ v okolí.
Děti se během celého školního roku účastní různých soutěží, každý měsíc mají možnost v MŠ vzhlédnout divadelní představení, navštěvují akce mimo školku, společně oslavují Vánoce besídkou a nadílkou pod stromečkem, Velikonoce, Den Dětí, apod. Na konci školního roku se mohou účastnit celodenního výletu.
Kromě toho mateřská škola nabízí tyto další aktivity : angličtinu pro nejmenší, kroužek keramiky, výtvarný kroužek, aerobic a sportovní hry.

Zpět na úvod