NABÍDKA A INFORMACE O KROUŽCÍCH V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
 
  Mezi aktivity MŠ Sudoměřská patří již každoroční pravidelné kroužky, které jsou rodičům dětí nabízeny od října do června dle vlastního výběru nebo zájmu a nadání dítěte. Kroužky jsou nadstandardní formou práce s dětmi, protože s dětmi pracují ve všech směrech učitelky na třídách každodenně, jak na výzdobě školky, na dárečkách a přáníčkách, tak na účastech při různých soutěžích a akcích mimo MŠ. Kroužky jsou velmi oblíbené a děti se mohou individuelně rozvíjet v oblastech, které jsou jim nejbližší. Patří k nim angličtina pro nejmenší, keramický kroužek, který pro velký počet zájemců zařazujeme 2x týdně a výtvarný kroužek. Rádi bychom jen upozornili rodiče, že kroužek je činnost, při které se očekává, že dítě bude samostatně zvládat zadané úkoly a samostatně pracovat. Učitelky nebo lektor nezasahuje do práce dětí a proto zvažte, zda-li je dítě samostatně schopné např. stříhat, modelovat, chystat si pomůcky a hlídat si své pracovní nástroje. Někdy se stává, že rodiče si přejí, aby dítě chodilo na kroužek, ale dítě kroužek nezajímá a potom je smutné, protože výrobky se mu nevedou tak pěkně jako ostatním dětem.

 
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA Pondělí 13.00 - 13.30 hodin 1170,- Kč lektor
VÝTV. KROUŽEK I.+II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. + II. Úterý 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOV. HRY I. + II. Středa 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I.+ II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
 

  ANGLIČTINA :  
  Kroužek angličtiny pro nejmenší vyučuje lektor angličtiny, který dochází do MŠ. Děti se formou zábavných pohybových her, volných chvilek a pomocí hraček učí základní jednoduchá slovíčka, básničky a písničky. Kroužek angličtiny pro nejmenší trvá pro jednu skupinku dětí /10 dětí/ půl hodiny. Na konci školního roku pak děti společně s lektorem pořádají pro rodiče společnou hodinu s ukázkami výuky anglického jazyka a účastní se přehlídky zájmových kroužků.  
  KERAMIKA:  
  Velmi zajímavým a oblíbeným kroužkem v MŠ je keramický kroužek, který vedou paní učitelky I. Friedrichová, G. Adámková a A. Komárková. Děti se učí pracovat s hlínou a díky práci s tímto zajímavým a netradičním materiálem se učí trpělivosti, houževnatosti, učí se rozvíjet své motorické dovednosti a hlavně svou fantazii. Tato zájmová činnost je zvláště vhodná pro předškoláky a děti, které mají problémy soustředění. Mezi dětmi a rodiči je kroužek velice oblíbený zvláště proto, že děti si své výrobky s radostí odnášejí domů.

 
 
VÝTVARNÝ KROUŽEK:
 
  Výtvarný kroužek vede v MŠ paní učitelka Marie Ondráčková. Děti se v něm učí různé výtvarné techniky, pracují s různými materiály /barevné a lepící papíry, látky, modelína, keramická hlína, kartony, korálky a kamínky, atd./ a díky vedení paní učitelky pracují i s netradičními výtvarnými potřebami. Hodina výtvarného kroužku probíhá ve velmi příjemné atmosféře a proto je velmi oblíbená zvláště u starších dětí.  
  AEROBIC + SPORTOVNÍ HRY:  
  Kroužky sportovních aktivit jsou v letošním roce novinkou. Účastní se jich děti, které jsou pohybově a rytmicky nadané, samostatné a schopné se učit novým pohybovým prvkům.Pro kluky je vhodnější sportovní kroužek a pro holčičky zase aerobic. Kroužek vede paní učitelka Monika Dvořáková.  
 
... Zpět na úvod ...
 
<