AKTIVITY V MĚSÍCI - ZÁŘÍ 2019
 
 
VÍTÁME VŠECHNY DĚTI A RODIČE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE A VŠEM PŘEJEME, ABY SE VÁM U NÁS LÍBILO.
DĚTI SE V RANNÍCH HODINÁCH, OD 7.00 - 7.30 HODIN, BUDOU SCHÁZET V ODD. C.
PROSÍME RODIČE, ABY ŘÁDNĚ ČETLI NÁSTĚNKY V JEDNOTLIVÝCH ŠATNÁCH, KDE JSOU NEJEN INFORMACE O ŠKOLE, ALE I O JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH, AKCÍCH MŠ A INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY.
V případě zájmu o kroužek, který škola nabízí, co nejdříve přihlaste své dítě u paní učitelek a zjistěte si platbu. Prosíme rodiče nejmladších dětí, aby děti nepřihlašovali na uvedené kroužky a nechali jim čas na adaptaci v MŠ.
 
  NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA I. POLOLETÍ  
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA I. + II. Pondělí 13.00 - 13.30 hodin
13.35 - 14.05 hodin
1220,- Kč lektor
VÝTVAR. KROUŽEK I.+ II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. Úterý 15.30 - 16.00 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 15.30 - 16.00 hodin
16.00 - 16.30 hodin
500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
   
 
KROUŽKY V NAŠÍ MŠ - BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
   
 
AKCE MĚSÍCE - ZÁŘÍ 2019
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
2. září celý den ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
10. září 16.30 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKA – Společná třídní schůzka všech rodičů školy v odd. B, poté v jednotlivých třídách / Prosíme rodiče, pokud to bude jen trochu možné, aby přišli bez dětí/
30. září 9.00 hodin POHÁDKA PRO DĚTI – divadelní představení pro všechny děti MŠ / platí FR/
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
28. září 2019 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI / státní svátek - den pracovního klidu/
29. října 2019 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. listopadu 2019 DEN BOJE ZASVOBODU A DEMOKRACII
24., 25. 26. prosince 2019 ŠTĚDRÝ DEN, SVÁTKY VÁNOČNÍ
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod