AKTIVITY V MĚSÍCI - LISTOPAD 2018
 
 
LISTOPAD JE PLNÝ AKCÍ PRO NAŠE DĚTI, ALE I PRO RODIČE DĚTÍ. ČEKÁ NÁS DIVADÉLKO, VÝLET NA KARLŠTEJN, SLAVNOST SVĚTÝLEK NEBO SPINKÁNÍ VE ŠKOLCE.
PROSÍME RODIČE, ABY ŘÁDNĚ ČETLI NÁSTĚNKY V JEDNOTLIVÝCH ŠATNÁCH, KDE JSOU NEJEN INFORMACE O ŠKOLE, ALE I O JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH, AKCÍCH MŠ A INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY.
ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTEM DO ŠKOLKY PŘINESLI OBLEČENÍ DO TŘÍDY, OBLEČENÍ NA ZAHRADU, OBLEČENÍ NÁHRADNÍ, OBUV DO TŘÍDY A NA ZAHRADU, PYŽAMO, ATD.

 
  NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA I. POLOLETÍ  
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA . Pondělí 13.00 - 14.00 hodin 1170,- Kč lektor
VÝTVAR. KROUŽEK I.+ II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. + II. Úterý 16.00 - 17.00 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 16.00 - 17.00 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
  Na kroužky / mimo angličtiny/ připravte dětem vhodné oblečení.
 
 
AKCE MĚSÍCE - LISTOPAD 2018
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
13. listopadu 16.30 hodin SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – vede Mgr. H. Otevřelová – rodinný terapeut a speciální psycholog / 3900,- Kč – platí KR/ . Prosíme, přijďte bez dětí a nenechte si ujít velmi zajímavou přednášku s praktickými ukázkami aneb jak to funguje na vlastní kůži.. 21. března 2019 bude následovat přednáška pro rodiče a děti.
20. listopadu 16. 00 hodin SVĚTÝLKOVÁ SLAVNOST – akce pro rodiče a děti naší MŠ – pořádají rodiče MŠ /bližší info na nástěnkách jednotlivých šaten/
21. listopadu 9.00 hodin PODZIME, PODZIME – divadelní představení pro všechny děti MŠ /platí KR – 3150,- kč/
21. listopadu noc SPINKÁNÍ V MŠ – děti z odd. B budou nocovat v MŠ / bližší info na nástěnce odd. B/
22. listopadu dopoledne NÁVŠTĚVA MICHELSKÉ PEKÁRNY – děti z odd. B navštíví pekárnu v Praze
28. listopadu dopoledne MUZEUM BETLÉMŮ – KARLŠTEJN – děti z odd. B + C navštíví muzeum / vybíráme 120,- Kč, autobus hradí měst. Část Prahy 3, bližší info na nástěnkách jednotlivých šaten/
29. listopadu 10. 00 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ – profesionální fotograf p. Kučera
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
22. prosince 2018
2. ledna 2019
- VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod