AKTIVITY V MĚSÍCI - ČERVEN 2019
 
 
ČERVEN JE POSLEDNÍM MĚSÍCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019. PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU ODNESLI VŠECHNO OBLEČENÍ, OBUV, PYŽAMKA, ATD.
ČEKÁ NÁS ZAHRADNÍ SLAVNOST, POHÁDKA O KONÍČKOVI, VÝLET DO VELTRUS NEBO ŽIVÍ KONĚ S BUBLINKOVÁ SHOW. UŽIJEME SI POSLEDNÍ DNY ŠKOLNÍHO ROKU A VŠICHNI SE BUDEME TĚŠIT NA PRÁZDNINY.
 
  NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA II. POLOLETÍ  
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA . Pondělí 13.00 - 14.00 hodin 1170,- Kč lektor
VÝTVAR. KROUŽEK I.+ II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. + II. Úterý 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
   
 
KROUŽKY V NAŠÍ MŠ - BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
   
 
AKCE MĚSÍCE - ČERVEN 2019
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
4. června 16. 30 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST – Z POHÁDKY DO POHÁDKY – odpolední akce pro děti a jejich rodiče / bližší info na nástěnkách jednotlivých tříd/
10. června 9. 30 hodin O STATEČNÉM KONÍČKOVI – divadelní představení pro všechny děti MŠ /platí fond rodičů - 4. 000,- Kč/
11. června 16. 30 hodin INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
13. června 7. 45 – 15.00 hodin CELODENNÍ VÝLET MŠ DO VELTRUS – návštěva zámku, oběd v restauraci, procházka po okolí /vybíráme 150,- Kč, autobus hrazen z fondu rodičů/
19. června 9.00 hodin BUBLINOVÁ SHOW NA ZAHRADĚ MŠ + JÍZDA NA ŽIVÉM KONI – představení pro všechny děti MŠ /vybíráme 120,- Kč/
20. června 8.45 hodin ROZLUČKA S KAMARÁDEM V RESTRAURACI – děti z odd. B pojedou do centra Prahy na rozloučení s kamarádem
25. června 16. 30 hodin ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČI – děti z odd. B+C a jejich rodiče, se budou loučit se školkou
28. června celý den POSLEDNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU – od 1.7. 2019 bude prázdninový provoz pouze pro přihlášené děti.
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod