AKTIVITY V MĚSÍCI - BŘEZEN 2020
 
 
V BŘEZNU NÁS ČEKÁ MNOHO AKCÍ. POHÁDKA VE ŠKOLCE, NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ, LOUTKOVÉ DIVADLO NEBO POVÍDÁNÍ SE STUDENTY. BUDEME SE TĚŠIT NA JARNÍ SLUNÍČKO A HNED, JAK UTEČE CELÝ MĚSÍC, BUDEME MÍT VELIKONOČNÍ JARMARK.
 
 
NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA II. POLOLETÍ
 
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
HUDEBNÍ KROUŽEK Pondělí 13.00 - 13.30 hodin 500,- Kč Š. Vaněčková
AEROBIC I.+ II. Úterý 15.00 - 16.00 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 15.30 - 16.30 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
   
 
KROUŽKY V NAŠÍ MŠ - BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
   
 
AKCE MĚSÍCE - BŘEZEN 2020
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
4.března 9.00 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE – pohádka provšechny děti MŠ /platí FR –3800,-Kč/
6. března 9.30 hodin PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NAVŠTÍVÍ 1. TŘÍDU ZŠ CHELČICKÉHO - s sebou přezutí
9. března 8.00 hodin NÁVŠTĚVA MUZEA ILUZÍ - předškolní děti z odd. B+ starší děti, které projeví zájem / vybíráme 90,-Kč/
11. března 16.30 hodin PŘÍPRAVA NA ZŠ - přednáška pouze pro rodiče a předškolní dětí s Mgr. H. Otevřelovou / speciálním pedagogem a psychologem/ s praktickými ukázkami přípravy dítěte na ZŠ
12. března dopoledne NÁVŠTĚVA STUDENTŮ UK - studenti, budoucí lékaři, si přijdou s dětmi hrát a povídat
26. března 9.00 hodin DIVADLO PLNÉ LOUTEK – zveme všechny děti MŠ na loutkové představení
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
10. dubna VELKÝ PÁTEK
13. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. května SVÁTEK PRÁCE
8. května DEN VÍTĚZSTVÍ
5. července DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. července DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod