AKTIVITY V MĚSÍCI - BŘEZEN 2019
 
 
V BŘEZNU NA NÁS ČEKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, LOUTKOVÁ POHÁDKA NEBO VELMI ZAJÍMAVÁ PRAKTICKÁ ZKOUŠKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI.
 
  NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA II. POLOLETÍ  
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA . Pondělí 13.00 - 14.00 hodin 1170,- Kč lektor
VÝTVAR. KROUŽEK I.+ II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. + II. Úterý 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
   
 
KROUŽKY V NAŠÍ MŠ - BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
   
 
AKCE MĚSÍCE - BŘEZEN 2019
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
4. března 9.00 hodin MYŠÁCI– děti z odd. B navštíví divadelní představení Reduty /vybíráme 60,- Kč/
7. března dopoledne NÁVŠTĚVA STUDENTŮ UK – studenti - budoucí lékaři, pedagogové a psychologové si přijdou s dětmi hrát a povídat
21. března 9.00 hodin PASÁČEK VEPŘŮ – divadelní představení pro všechny děti naší MŠ / platba z fondu – 3.000,- Kč/
21. března 16.30 hodin PRAKTICKÁ ZKOUŠKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ – vedená Mgr. Otevřelovou – zveme všechny rodiče předškolních dětí a jejich děti na velmi zajímavou lekci zaměřenou na zjištění vývoje dítěte v oblastech rozvoje slovní zásoby, paměti, logického myšlení, vnímání zrakového, sluchového, atd.
27. března 8.30 hodin NÁVŠTĚVA PEKÁRNY V MICHLI – děti z odd. C navštíví pražskou pekárnu a seznámí se s výrobou pečiva a sladkostí
28. března 9.00 hodin LOUDKOVÉ DIVADLO – – loutkové divadlo pro všechny děti MŠ s krásnými českými pohádkami
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
19. dubna 3019 - VELKÝ PÁTEK
22. dubna 2019 - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. května 2019 - SVÁTEK PRÁCE
8. května 2019 - DEN VÍTĚZSTVÍ
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod