AKTIVITY V MĚSÍCI - LEDEN 2019
 
 
V NOVÉM ROCE 2019 VÍTÁME NAŠE KAMARÁDY A JEJICH RODIČE A VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ. BUDEME SE TĚŠIT NA POHÁDKU, POVÍDÁNÍ O ZDRAVÍ, ATD.
PROSÍME RODIČE, ABY ŘÁDNĚ ČETLI NÁSTĚNKY V JEDNOTLIVÝCH ŠATNÁCH, KDE JSOU NEJEN INFORMACE O ŠKOLE, ALE I O JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH, AKCÍCH MŠ A INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY.

 
  NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NA I. POLOLETÍ  
   
 
KROUŽEK DEN ČAS CENA VEDENÍ
ANGLIČTINA . Pondělí 13.00 - 14.00 hodin 1170,- Kč lektor
VÝTVAR. KROUŽEK I.+ II. Úterý 13.00 - 14.15 hodin 800,- Kč M. Ondráčková
AEROBIC I. + II. Úterý 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA Středa 13.00 - 13.30 hodin 1000,- Kč I. Friedrichová
SPORTOVNÍ HRY I. + II. Středa 15.45 - 16.45 hodin 500,- Kč M. Dvořáková
KERAMIKA I. + II. Čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin 1000,- Kč A. Komárková, G. Adámková
  Nezapomeňte přihlásit své děti na kroužky na II. pololetí.
 
 
KROUŽKY V NAŠÍ MŠ - BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
   
 
AKCE MĚSÍCE - LEDEN 2019
 
 
DEN ČAS AKTIVITA
3. ledna celý den ZAČÍNÁ ŠKOLKA
17. ledna 9.30 hodin MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA – divadelní představení pro všechny děti MŠ / platba z fondu - 3500,- Kč/
29. ledna 9.00 hodin POMOC – naučné povídání nejen o zdraví pro všechny děti MŠ / platba z fondu - 4900,- Kč/
 
 

VOLNÉ DNY, SVÁTKY A PRÁZDNINY V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
 
 
DEN V MĚSÍCI INFORMACE O VOLNÉM DNU
19. dubna 3019 - VELKÝ PÁTEK
22. dubna 2019 - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. května 2019 - SVÁTEK PRÁCE
8. května 2019 - DEN VÍTĚZSTVÍ
V TERMÍNECH PRÁZDNIN PLATÍ: - provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/
- nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají
- děti jsou automaticky omluveny z povinné předškolní docházky
 
 
BLIŽŠÍ INFO NEBO ZMĚNY NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 
 
Zpět na úvod